Dit jaar en in 2020 staat Nederland stil bij het feit dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden beëindigd werd en dat we al 75 jaar in vrijheid kunnen leven. Die vrijheid krijgt het komende jaar vorm in herdenkingen en vieringen door het hele land. Binnen het lustrumprogramma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei staan we ook stil bij Joden, Roma en Sinti die zijn vermoord om wie ze waren. 

Stilstaan bij Holocaustslachtoffers 

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Sinds 2005 geldt deze dag als internationale herdenkingsdag van de Holocaust, en vindt in Amsterdam de Nationale Holocaustherdenking plaats. In 2020, als we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, willen wij extra aandacht geven aan het feit dat joden, Roma en Sinti overal in Nederland onderdeel uitmaakten van onze samenleving. Dit willen we doen door hen te herdenken in Kampen, een van de gemeenten waarin zij woonden. 

Lokaal en nationaal 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 104.000 Joden, Roma en Sinti in Nederland vervolgd en vermoord om wie zij waren. De gegevens (persoonsgegevens, adressen en andere bronnen) zijn ontsloten door het Joods Cultureel Kwartier in www.joodsmonument.nl. Op basis van deze gegevens is geconcludeerd dat honderden huidige Nederlandse gemeenten een Holocaustverleden hebben. Ook in Kampen woonden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen die - omdat zij tot een vervolgde minderheid behoorden - zijn opgepakt, weggevoerd en vermoord. Tijdens de herdenking van de Holocaust op en rond 27 januari 2020 willen wij stilstaan bij deze mensen door het plaatsen van een tijdelijk lichtmonument in Kampen en al deze andere gemeenten, waarbij deze lichtmonumenten samen één indrukwekkend nationaal monument vormen. 

Lichtmonument 

Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde is daarom door het nationale 4 en 5 mei comité gevraagd speciaal voor deze gelegenheid een kunstwerk te ontwerpen. Dit lichtmonument wordt tijdelijk in alle gemeenten met een Holocaustverleden geplaatst, om rond 27 januari lokaal, en op die manier nationaal, stil te staan bij deze slachtoffers.

Levenslicht 

‘Levenslicht’ van Daan Roosegaarde bestaat uit 104.000 oplichtende steentjes – steentjes zijn veelbetekenend in de joodse herdenkingstraditie. In januari 2020 wordt dit kunstwerk als geheel onthuld op een centrale plek in Nederland, waarbij elke gemeente een gedeelte van deze unieke veelvormige steentjes krijgt, en een verlichter. Wij geven dit lichtmonument een passende, tijdelijke plek in de openbare ruimte van Kampen.

Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media